Palvelut

Uhkat

 1. Voimahuollon vakavat häiriöt
 2. Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt – kyberuhkat
 3. Kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
 4. Yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
 5. Elintarvikehuollon vakavat häiriöt
 6. Rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
 7. Julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
 8. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
 9. Suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 10. Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
 11. Rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
 12. Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus
 13. Sotilaallinen voiman käyttö

 

^